Reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok

Záruka na spotrebný tovar je 24 mesiacov a riadi sa príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare vada, na ktorú sa vzťahuje záruka (tj. Jedná sa o vadu ako takú, nie opotrebenie bežným užívaním, na ktoré sa záruka nevzťahuje !!!), kupujúci uplatní nárok odoslaním chybného tovaru na adresu Jožánek - Jana Havelková, Komenského 498/2, 417 31 Novosedlice. V oznámení o závadách uvedie kupujúci svoje meno, adresu, e-mail, telefonické spojenie, označenie reklamovaného tovaru, dátum kúpy a popis závady.

Pre úspešné vybavenie reklamácie kupujúci doloží doklad o kúpe tovaru.

V závislosti na druhu vád, v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, bude oprávnená reklamácia riešená opravou, výmenou tovaru či vrátením zaplatenej kúpnej ceny. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje najmä na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, na vady vzniknuté neodbornou manipuláciou alebo uskladnením. Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby vzniknuté užívaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu (pracími symbolmi), zanedbanou údržbou alebo užívaním výrobku k inému účelu, než ku ktorému je určený. V prípade rozporu s kúpnou zmluvou, tj. Ak tovar nie je v súlade s kúpnou zmluvou, riadia sa predávajúci ustanoveniami podľa § 616 Občianskeho zákonníka.

6. Ochrana osobných dát Jana Havelková ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.jozanek.cz týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe s výnimkou prepravcu tovaru. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Vaše soukromí je pro nás nade vše
Náš e-shop ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Rozumiem a pokračovaťPodrobné nastavenie